Werkwijze

Bij 1nergiek zetten wij ons dagelijks in voor een frisse, gastvrije en veilige werk- en leefomgeving.
Onze schooncollega’s op locatie zijn hierbij de experts. Zij werken volgens onze principes van ‘kijken, denken en doen’ en kennen de wensen en de locaties van de opdrachtgever. Daardoor kunnen zij vanuit hun eigen kennis en kunde inspelen op veranderende situaties op de locaties. Want geen dag is hetzelfde!

Experts

Door frequente trainingen en ondersteuning vanuit onze coaches (lees: rayonmanagers, kwaliteitsmanager, trainers Hospitality), zorgen we ervoor dat zij hun volle potentie weten waar te maken. Ook kiezen wij voor moderne materialen en technieken en eerlijke middelen die weinig impact hebben op mens en milieu.

Onze filosofie

Wij van 1nergiek geloven in de kracht van onze mensen. Elke dag weer gaat het om het inzetten van alles wat we in huis hebben. Aan kennis, ervaring, ideeën en talenten. Alleen zo kunnen wij slim…

Onze kwaliteit

Om kwaliteit te leveren en efficiënt te werken, zetten we middelen in die ons werk gemakkelijker maken en de kwaliteit verbeteren. Onze schooncollega’s kennen hun werkomgeving en weten wat nodig is, daarom spelen zij een grote…

Onze mensen

Mensen die plezier hebben in hun werk leveren beter werk. Want enthousiasme werkt aanstekelijk en leidt tot verbinding en goede relaties. Daarom: … besteden onze mensen – naast hun directe werkzaamheden – aandacht aan (schoon)collega’s en gasten.…

Onze app

Snel onderhoud melden via de app van FacilityApps! Reparatie nodig? Dan meldt onze schooncollega dit via onze handige app van FacilityApps aan de opdrachtgever of de betreffende servicepartner. Daarom: … werken wij snel, hebben we inzicht en…

Ons milieu

Verantwoord en duurzaam werken vraagt om bewustzijn, duidelijke afspraken en het inzetten van de juiste schoonmaakmiddelen en producten. Om de beste aanpak te garanderen, besteden we elke dag opnieuw aandacht aan ons milieu. Door middel van… Schoonmaakmiddelen We…

Onze certificaten

1nergiek voldoet aan alle belangrijke normen op gebied van beleid, milieu, MVO en financiële verplichtingen. Voor ons een logisch gevolg van onze continue focus op kwaliteit en aandacht voor onze mensen. 1nergiek is in het bezit…

Facts & Figures

1nergiek is opgericht in 2015 en is een landelijk werkzaam schoonmaakbedrijf. Maar we doen meer. Daarvan geven deze facts & figures een ‘kijkje in de keuken’. Wist je bijvoorbeeld dat… … wij er dagelijks voor zorgen dat zo’n…

Beleidsverklaring

1nergiek voert het beleid om tegen verantwoorde kosten optimaal de behoeften van de klant c.q. opdrachtgever te vervullen, de continuïteit van de onderneming te borgen en voor haar medewerkers een goede, prettige en gezonde werkgelegenheid te…