Privacy Statement

1nergiek B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit statement. 1nergiek spant zich naar alle redelijkheid in deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in het onderstaande Privacy statement. 1nergiek werkt conform de geldende Privacywetgeving (AVG/GDPR).

1nergiek is een allround schoonmaakdienstverlener, werkzaam bij organisaties (B2B) door heel Nederland. Als werkgever voor +/- 700 schooncollega’s verwerken wij persoonsgegevens. In het geval van onze klanten en leveranciers zullen wij alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij wettelijke verplichting) om persoonsgegevens vragen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

1nergiek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Burgerservicenummer
– Gegevens partner (i.v.m. pensioen, telefoonnummer bij nood)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens te verzamelen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

1nergiek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor (mogelijke) indiensttreding bij 1nergiek (en hierbij te voldoen aan wet- en regelgeving)
  • Voor het inzetten van uitzendkrachten en onderaannemers (o.a. verplichtingen WKA)
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • 1nergiek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

1nergiek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Sollicitatiegegevens, maximaal 1 jaar na sollicitatie.
  • Personeelsgegevens, maximaal 5 jaar na uitdiensttreding, dit is de wettelijke bewaartermijn.
  • Bedrijf gerelateerde gegevens (incl. contactpersonen), maximaal 10 jaar na het beëindigen van de dienstverlening.
  • E-mailadressen verstrekt voor marketing doeleinden, onbeperkt tot moment van uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

1nergiek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 1nergiek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 1nergiek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar service@1nergiek.nl.

Nadat we jouw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Het kan zijn dat wij jouw vragen om een kopie identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

1nergiek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo controleren wij elk half jaar steekproefsgewijs of we onze eigen richtlijnen nakomen en is het gegevensbeschermingsbeleid en het verwerkingsregister in te zien door alle betrokken functionarissen.

Encis B.V. (onze IT-partner) verzorgt de beveiliging van onze serveromgeving. Je kunt hierbij o.a. denken aan het toepassen van SSL-verbindingen, VPN-tunnels, VM oplossingen, etc. Daarnaast hanteert Encis een beleid dat in lijn is met de ISO27001:2013. De data die je met ons deelt zal alleen in de EU opgeslagen worden.

Websitegebruik

Wij maken gebruik van Google Analytics om de inrichting en inhoud van onze website en Adwords-advertenties te kunnen optimaliseren. De hiermee verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

AdRoll

AdRoll remarketing service wordt geleverd door Semantic Sugar, Inc en zorgt ervoor dat wij het effect van onze advertenties kunnen meten. U kunt zich afmelden voor AdRoll remarketing door de AdRoll Advertising Preferences pagina te bezoeken: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false. Voor meer informatie over het privacy beleid van Adroll, kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.adroll.com/about/privacy.

Andere websites

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan 1nergiek geen verantwoordelijkheid dragen voor hoe deze organisaties met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de website die je bezoekt.

Wijzigingen

1nergiek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

Laatste update van deze verklaring: 16-5-2018

Neem contact op

Teruggebeld worden door een van onze schooncollega's

Neem contact op

Teruggebeld worden door een van onze schooncollega's