Scholen

800 lokalen, 16.000 bureaus, in bijna 50 scholen. De plek waar kinderen leren en zich ontwikkelen moet hygiënisch schoon zijn. Deze hygiëne draagt direct bij aan de beleving, de gezondheid en het welbevinden van deze leerlingen en hun ouders of verzorgers. Daarom passen onze schooncollega’s hiervoor dagelijks hun specialistische kennis en vaardigheden toe.

Maatwerk in scholen

Het schoonmaken van een school vindt 1nergiek een dankbare taak. Onze werkzaamheden zorgen ervoor dat elk klaslokaal het visitekaartje van de school is. Hiervoor is een flexibele en oplossingsgerichte werkhouding nodig. En soms helpen de leerlingen hierbij, tijdens corvee of om een poetslesje te leren.

Bij het schoonmaken van scholen is samenwerken en communicatie met de school heel belangrijk. Zo werken we samen aan een beter resultaat. Het werkt bijvoorbeeld prettiger als de stoelen na de laatste les op de banken worden gezet. Ook posters met een tekst als ‘hoe houden we de school schoon’ dragen bij aan het gewenste resultaat.