1nergiek heeft opnieuw certificering ontvangen van Het Keurmerk Verantwoord Schoon!

In april heeft 1nergiek ook een her-audit van het Keurmerk Verantwoord Schoon (KVS) gehad. 1nergiek was het eerste bedrijf in Nederland die het KVS-keurmerk voor de gehele organisatie heeft behaald en tijdens de audit worden er door de gehele organisatie objecten bekeken om zo tot een representatieve steekproef te komen om het KVS-certificaat te verlengen. In het hele land zijn objecten geauditeerd en dit is gedurende de hele maand april uitgevoerd.

Bij de audit wordt beoordeeld op:

Resultaatevaluatie:
Resultaat van de werkzaamheden. De werkzaamheden moeten op het juiste moment uitgevoerd conform de afspraken in het werkprogramma of de opleverstaat. Visuele controle van het eindresultaat.

Procesevaluatie:
Is het eindresultaat op een verantwoorde manier bereikt;
– de werkzaamheden dienen schoonmaak-technisch goed uitgevoerd te zijn (is het verantwoord schoon)
– er dient er op (maatschappelijk) verantwoorde wijze gewerkt te worden.

Vragenlijst:
Kern van de vragenlijst is de “factor” mens in het geheel van de processen. Het zijn kernvragen die van doen hebben met veiligheid, gezondheid en inwerkenDe audit bestaat uit 3 separate “toetsen” die uitgevoerd worden tijdens- en na uitvoering van de werkzaamheden door middel van het LOSK-QMS meetsysteem. Daarnaast dient de vragenlijst ingevuld te worden door de werkgever waarbij aangetoond moet worden dat er wettelijk- en maatschappelijk voldaan wordt aan verantwoord werken.

Na een maand auditeren met allemaal goede scores kwam het gemiddelde op een 8,8 uit.
Hierbij willen wij ook meteen alle klanten en medewerkers bedanken die hieraan heeft meegewerkt en gezorgd hebben voor dit mooie resultaat.

Neem contact op

Teruggebeld worden door een van onze schooncollega's

Neem contact op

Teruggebeld worden door een van onze schooncollega's