Klein onderhoud, zo gebeurd

Iedereen mag zich prettig voelen

1nergiek, alles functioneert

Onze diensten

Ons dienstenpakket wordt bepaald door onze visie op mens en welzijn. We laten ons hierin niet beperken door een standaard aanbod van werkzaamheden. Uw wens bepaalt onze inzet, van losse diensten tot en met een integraal pakket dat geheel in lijn staat met uw visie op welzijn en representatie.

Resultaat en rendement!

Misschien wel de belangrijkste reden om te focussen op 1nergieke collega’s en 1nergiek… Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van schoonmaak en welzijn op productiviteit en rendement van organisaties.

  • Welzijn en comfort kunnen productiviteit met 25% bevorderen. Of andersom…
  • Productiviteit kan tot 20% worden verhoogd door de luchtkwaliteit in gebouwen te optimaliseren. Andere factoren die van grote invloed zijn: temperatuur, verlichting, geluid en sfeer.
  • De kwaliteit van de werkomgeving is voor 24% bepalend voor werknemerstevredenheid.
  • Fysiek inactieve medewerkers zijn duurder voor werkgevers, in verzuim en in verminderde productiviteit.
  • Als een werkomgeving ongeordend is, dan leidt dat al snel tot verminderde focus van werknemers. Het blokkeert het menselijk brein en leidt af.