Gewoon aardige mensen

1nergiek werkt op basis van 3 principes.

In de werkwijze van 1nergiek staan 3 principes centraal. Ze geven richting en inhoud aan ons handelen. Onze collega’s zijn thuis in deze principes, en onze coaches begeleiden een effectieve en efficiënte toepassing in de praktijk.